Project "ITALY - MOLDOVA, cultural cooperation in 2014"; Proiect „ITALIA – MOLDOVA, Cooperarea culturală 2014”

Project "ITALY - MOLDOVA, cultural cooperation in 2014";
                
               State Pedagogical University "Ion Creanga"
Italian Cultural Centre in Moldova
 
 
Council meeting director of the Italian Cultural Center of the State Pedagogical University "Ion Creangă" on 6 December 2012 at 14.00 in Aula Center, State Pedagogical University "Ion Luca", Faculty of Foreign Languages ​​and Literatures (6th floor auditorium 605) to discuss and deliberate on the following agenda:
 
1) Project "ITALY - MOLDOVA, cultural cooperation in 2014";
2) different.
 
  Counselors are present: Alexandra Barbaneagra Veronica Bolduma, Solcan Angela, Angela Copacinschi, Maria Guzun, Ludmila Kojusko, Nicola Baldassare. RM chaired the meeting KICs director Giancarlo Nicoli. Verbalises secretary Angela Copacinschi.
 
 
1. Project "ITALY - MOLDOVA, 2014 Cultural cooperation".
 
    Director proposes the activities for 2014  in Pedagogical branch. Your project  "ITALY - MOLDOVA, cultural cooperation in 2014" provides a stage of study at the University of Rome Tor Vergata, with the University ION CREANGĂ last February signed a cooperation agreement. Teachers could remain in Rome for about 6 days, they will visit the Tor Vergata University and will follow a route study prepared by the Director of Humanities from the same university.
 
Director discusses the proposal after extensive discussions and detailed, the Board decides as follows:
 
"Director proposal is accepted", which is displayed in the following resolution:
 
"The trip to Rome, Italy, under Project" "ITALY - MOLDOVA, cultural cooperation in 2014" is reserved to Vice- Rector of the State Pedagogical University ", Ms Alexandra Barbăneagră; Dean Facultatăţii of Foreign Languages ​​and Literatures at the State Pedagogical University  Angela Solcan, and deputy dean of the same faculty, Ms. Veronica Bolduma. The three recipients of the project will be accompanied by Director CCI-RM, prof. Giancarlo Nicoli.
 
    Stay for teachers will be held in October 2014 on the compatibility with flight dates, availability and accommodation in Tor Vergata University. University Accounting Office will provide to   giv of the CCI Direttore the total sum 
Council approves unanimously.
 
 
 
2. Various.
 
     There are various topics.

     There is nothing else to discuss, the director declares he meeting concluded 

 
 
       
 
      Angela Copacinschi Assistant secretary

     Giancarlo Nicoli director CCIRM 

 

 

 

  Proiect  „ITALIA – MOLDOVA, Cooperarea culturală 2014”;

               

               Universitatea Pedagogică de Stat ” Ion Creangă ”

Centrul Cultural Italian din Republica Moldova

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

                                                Procesul verbal

 

 

al reuniunii Consiliului Directiv al Centrului Cultural Italian de la Universitatea Pedagogică de Stat ” Ion Creangă ” din 6 decembrie 2012, orele 14.00 la aula Centrului, Universitatea Pedagogică de Stat ” ION CREANGĂ ”,  Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, (etajul 6, aula 605) pentru a discuta şi deliberată pe ordinea de zi următoarele:

 

1) Project  „ITALIA – MOLDOVA, Cooperarea culturală 2014”;

2) diverse.

 

  Sunt prezenţi consilierii : Alexandra Barbăneagră, Veronica Bolduma, Angela Solcan, Angela Copacinschi, Maria Guzun, Ludmila Kojusko, Nicola Baldassare.  Prezidă şedinţa directorul CCI-RM Giancarlo Nicoli.  Verbalizează secretara Doamna Angela Copacinschi.

 

 

1Project  „ITALIA – MOLDOVA, Cooperarea culturală 2014”.

 

    Directorul propune, printre activităţile CCI-RM pentru anul 2014,……………………………. di attuare un progetto di cooperazione e aggiornamento culturale per alcuni professori dell’ Università Pedagogica di Stato ION CREANGA. Tale progetto, che propone di intitolare : „ITALIA – MOLDOVA, Cooperarea culturală 2014”, …………………………………….. prevede o şedere de studiu la Universitatea din Roma TOR VERGATA, cu care Universitatea ION CREANGĂ a semnat în februarie anul trecut un acord de cooperare.  Profesorii ar putea să rămână în Roma pentru aproximativ 6 de zile, în care ei vor vizita Universitatea TOR VERGATA şi vor urma un traseu de studiu pregătit de directorul departamentului de Ştiinţe umaniste din aceeaşi universitate.

 

Directorul pune în discuţie propunerea şi după discuţii ample şi detaliate, Consiliul  Directiv decide, după cum urmează:

 

« Este acceptată propunerea Directoruluiu », care este expusă în următoarea rezoluţie:

 

« Călătoria la Roma, Italia, în  cadrul  projectului “„ITALIA – MOLDOVA, Cooperarea culturală 2014” este rezervată prorectorului Universităţii Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ”, Dna Alexandra Barbaneagră; decanului Facultatăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea Pedagogică de Stat "ION CREANGĂ”, Dna Angela Solcan; şi prodecanului  de la aceeaşi facultate, Dna Veronica Bolduma. Cei trei destinatari ai proiectului vor fi însoţiti de către Director CCI-RM, prof. Giancarlo Nicoli.

 

    Sejurul pentru profesori va avea loc în luna octombrie 2014, pe date stabilite in compatibilitate cu zborurile, disponibilitatea Universităţii TOR VERGATA  şi cazare.  Birou de contabilitate al Universităţii va prevedea să ………………... a consegnare al più presto al Direttore CCI la somma totale ricevuta dagli sponsor per il progetto …………………….affinché egli provveda alla prenotazione e al pagamento dei biglietti aerei e dell’hotel…………………..………...»

 

Consiliul aprobă în unanimitate.

 

 

 

2.  Diverse.

 

     Nu sunt subiecte la diverse.

     Nu este nimic altceva pentru a discuta, directorul declară încheiată şedinţa la orele  15: 30.

 

 

        Secretar CCI-RM                                                             Director CCI

 

      Angela Copacinschi   assistenta, secretara            

     Giancarlo  Nicoli director CCIRM

 

Enquête

Do you have suggetions for me?

Yes 18 82%
No 3 14%
Tanto 1 5%

Total des votes: 22