Centrul Cultural Italian a fost inaugurat în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, republica Moldova pe data de 20 septembrie 2011.

Centrul Cultural Italian a fost inaugurat în  cadrul Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, republica Moldova pe data de 20 septembrie 2011.

Patronat de către Ambasada Republicii Italia în Republica Moldova, Centrul Cultural Italian a fost activat de către intelectualii din ambele ţări şi îşi propune ca finalitate de bază difuzarea culturii italiene în Republica Moldova şi dezvoltarea cooperării culturale între Italia şi Republica Moldova. Printre activităţile de bază Centrul mai are ca obiectiv realizarea schimbului de experienţe şi dialogului între realităţile culturale italiene şi moldave.

În deschiderea evenimentului inaugural au participat: dr.hab. Gheorghe Postică, viceministrul Culturii; dr. Nicolae Chicuş, rector al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Giancarlo Nicoli, preşedintele Centrului Cultural Italian; dr. Stefano de Leo, Excelenţa Sa Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Italiei în Republica Moldova, alţi reprezentanţi ai mediului cultural naţional şi cel al întreprinzătorilor italieni în Moldova.

Printre parteneri se numără: Academia de Ştiinţe a Moldovei, care are deja o tradiţie de colaborare ştiinţifică cu parteneri din Italia. În special menționăm aportul domnei dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, conducător de proiect ştiinţific de cercetare în baza Acordului Bilateral de Cooperare între AŞM şi CNR Italia; În prezent, sunt în curs de realizare mai multe proiecte de schimb de experiență dintre UPS “Ion Creangă” și unele structuri universitare și culturale din Italia şi intenţionează pe viitor să se integreze mai activ în viaţa ştiinţifico-culturală internaţională atât pe calea colaborării cu instituţii de resort din Italia, cât şi pe calea susţinerii şi integrării în cadrul evenimentelor culturale din Republica Moldova.

De remarcat faptul că Centrul a fost dotat cu o sală de calculatoare donată de către instituţia italiană „Cedacri Internaţional” şi mobilat de către întreprinderea italiană „Morello-Mobila”.

Centrul este deschis pentru colaborare cu toate instituţiile care au intenția de a activa în numele culturii, prieteniei şi colaborării între diverse instituţii din Italia şi Republica Moldova.

 

 

 

 

Enquête

Do you have suggetions for me?

Yes 18 82%
No 3 14%
Tanto 1 5%

Total des votes: 22